Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008

Posters

Δύο νέες Αφίσες για τις πορείες μας υπάρχουν στα αρχεία του CriticalMassHeraklion στο Google Groups.
Σε PDF (CMPoster1 & CMPoster2) και σε .doc για editing.
Ride on & Spread the Word!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: